Art & Design

Nghệ thuật và siêu nhân học: Một góc nhìn độc đáo từ nghệ sĩ Ba Lan Joanna Grochowska

Lấy cảm hứng từ concept “a Doll of Hans Bellmer”, Joanna Grochowska đã thể hiện ám ảnh tính khêu gợi, nỗi đau và sức mạnh trong một cơ thể hậu nhân bị biến đổi.
mannequin back torso person human

Tags

Recommended posts for you