Art & Design

Sofia Holt: “Tôi muốn làm thứ chưa ai làm bao giờ”

Cùng lắng nghe những chia sẻ của họa sĩ thiết kế - minh hoạ người Thuỵ Điển Sofia Holt về quá trình thực hành sáng tạo của mình.

person human skin face

Tags

Recommended posts for you