Art & Design

Nửa thế kỷ hội họa của Đào Minh Tri

Triển lãm cá nhân “Ngược dòng – Nửa thế kỷ hội họa Đào Minh Tri” giới thiệu đến tín đồ nghệ thuật Sài Gòn khoảng 60 tác phẩm chọn lọc từ 50 năm sáng tạo trên đa dạng chất liệu như bột màu, sơn dầu và sơn mài.

person sitting head face

Recommended posts for you