Art & Design

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam] NAG Đức Ngô: "Tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ"

Nhiếp ảnh gia Đức Ngô chia sẻ cùng L'OFFICIEL Vietnam về con đường làm sáng tạo cũng như về tác phẩm trưng bày ở triển lãm "Ô by L'OFFICIEL Vietnam".

person human clothing apparel face

Tags

Recommended posts for you