Art & Design

[Ô by L’OFFICIEL Vietnam] NAG Tùng Salie: “Tôi luôn mong cầu sự khác biệt”

Cùng lắng nghe nhiếp ảnh gia Tùng Salie (Trương Tùng Lâm) chia sẻ quan điểm về thời trang, nhiếp ảnh và câu chuyện đằng sau bộ ảnh anh mang đến cho sự kiện "Ô by L'OFFICIEL Vietnam" sắp tới.

face person human

Tags

Recommended posts for you