L'OFFICIEL Vietnam

Triển lãm [Ô PHƯƠNG ĐÔNG]: Một Á Đông trầm tích

Khởi điểm bởi chủ đề “Trăng nằm bóng nước" gợi nhắc về sự phản chiếu, vì thế, trong khuôn khổ triển lãm Ô Phương Đông, nhiều tầng cảm nhận mới đã được tạo nên và cộng hưởng lẫn nhau, vẽ nên bức tranh phương Đông cổ điển mà hiện đại.