Art & Design

[Ô Phương Đông] NAG Milor Trần: "Tôi từng bỏ lỡ những nét đẹp hiện hữu quanh mình"

"Tôi mong có dịp được tái hiện chủ đề này dưới con mắt thời trang để tri ân những đóng góp to lớn của các nghệ nhân trong nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. "

advertisement poster flyer brochure paper person human hand

Recommended posts for you