Art & Design

[Ô Phương Đông] NAG Nguyễn Anh Hào: "Một bức hình đẹp khi nó có câu chuyện!"

“Câu chuyện Tấm Cám” là nguồn cảm hứng cho tác phẩm “Cô Tấm" mà Nguyễn Anh Hào mang tới triển lãm Ô 2022 by L'OFFICIEL Vietnam lần này. 

person human

Recommended posts for you