Art & Design

[Ô Phương Đông] Nét đẹp Phương Đông dưới góc nhìn của 9 nghệ sĩ đương đại

Trước thềm triển lãm Ô Phương Đông: Trăng Nằm Bóng Nước, mời bạn làm quen với những nghệ sĩ sẽ đóng góp vào sự kiện lần này bằng tài năng, sức sáng tạo và trên hết, niềm tự hào về di sản phương Đông.

person human sunglasses accessories accessory collage poster advertisement glasses face

Recommended posts for you