Art & Design

[Ô Phương Đông] Nghệ sĩ Lập Phương và chiều kích thời gian của tác phẩm điêu khắc

"Theo cá nhân tôi, điều hấp dẫn nhất, giá trị nhất của điêu khắc chính là ở tính vật thể hữu hình, chiếm lĩnh thể tích trong không gian vật lý và không gian tâm lý, nhiều chiều kích hơn các loại hình khác."

advertisement poster flyer brochure paper person human

Recommended posts for you