Art & Design

Odd One Out: Bạn có phát hiện được hình ảnh do A.I thực hiện?

Các nghệ sĩ đang làm việc tại Google đã tạo ra một trò chơi đơn giản để thử thách người chơi phân biệt hình ảnh được thực hiện bởi A.I và người thật. Bạn nghĩ mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm?

pencil

Recommended posts for you