Art & Design

Onmic Talkshow về văn hóa bản địa và văn hóa truyền thống

Với mong muốn mang lại một góc nhìn đa chiều và đa ngành về vấn đề khai thác chất liệu văn hóa trong truyền thông, buổi thảo luận "Văn hóa Truyền thông & Văn hoá Bản địa" sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 trên nền tảng OnMic.

Tags

Recommended posts for you