Art & Design

[Our Voice] Nghệ thuật không phải nơi trú ẩn

“Người nghệ sĩ không nhốt mình trong tháp nhà, vì nếu có nhốt mình trong tháp nhà thì cuộc sống vẫn ùa vào qua ô cửa sổ.” – Họa sĩ Phạm Huy Thông

coat long sleeve shoe child female girl person handbag adult man
"The Problem We All Live With", Norman Rockwell, 1964. Bức tranh miêu tả Ruby Bridges, đứa trẻ da đen đầu tiên theo học tại một trường tiểu học toàn người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ.

Recommended posts for you