Art & Design

#ProudlyVietnamese: Hành trình 8 năm "thổi hồn" vào chất liệu da thuộc của Diệu Linh

Diệu Linh có “câu chuyện thành công” thường thấy: Một nhân viên văn phòng từ bỏ công việc để theo đuổi đam mê. Điểm đặc biệt của cô? Nét chạm khắc tinh tế trên chất liệu da, nhưng trên hết là thái độ hòa nhã, cầu tiến cùng tư duy đổi mới đang rất cần trong việc lan tỏa tinh hoa nghề thủ công Việt Nam.

furniture person table pc computer electronics desk lcd screen screen laptop

Recommended posts for you