Art & Design

#ProudlyVietnamese: Nghệ sĩ Ướt Mi: "Sợ bị bỏ quên phải chăng là niềm khát khao học hỏi?"

Là một hoạ sĩ digital art, visual artist - Ướt Mi, với những nét vẽ siêu thực, trừu tượng đầy phóng khoáng nhưng cũng giàu ý niệm, đang góp phần mở ra những góc nhìn mới cho nghệ thuật Việt Nam thông qua làn ranh giới “thực” và “ảo”

person adult female woman outdoors
"Wonderland"

Recommended posts for you