Art & Design

Nhiếp ảnh gia Cietisoo Nguyen và tính động trong những khung hình tự do

“Tôi luôn khao khát được tự do” – nhiếp ảnh gia Cietisso Nguyen chia sẻ. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm của anh luôn mang cảm giác về sự chuyển động, một hành trình băng vượt khỏi cái chật hẹp và tù đọng tầm thường.
sleeve clothing apparel face person human long sleeve man

Recommended posts for you