Art & Design

S.E.A. Focus 2024: Tại giao lộ của Nhân loại, Nghệ thuật và Công nghệ

Đánh dấu mùa nghệ thuật thị giác đặc trưng của Singapore – Singapore Art Week (SAW), triển lãm nghệ thuật S.E.A. Focus lần thứ sáu, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2024.

paper text

Recommended posts for you