Art & Design

"Sống ảo" tại bảo tàng: Chúng ta đang "lợi dụng" nghệ thuật đến đâu?

Nếu coi những kiến thức về văn hóa là một yếu tố để đánh giá trình độ của một người thì việc đi bảo tàng nghệ thuật đôi khi được coi là một hành vi thể hiện sự quan tâm tới văn hóa sâu sắc. Giữa hàng trăm con người đang lang thang qua các phòng tranh, những bức điêu khắc, ta có thể nhìn khá rõ 2 nhóm người: nhóm người đi bảo tàng để nâng cao hiểu biết về nghệ thuật và nhóm người đi bảo tàng chỉ để chụp ảnh.

tablecloth plant meal food pineapple fruit person human dish

Recommended posts for you