Art & Design

Sung Tiêu: "Tôi đã tìm được gì? Tôi chưa rõ nữa"

Cuộc trò chuyện với nghệ sỹ Sung Tiêu – Nghệ sỹ lưu trú tại NTU CCA Khóa 6 (2019-2020) mang đến điểm nhìn đầy mới mẻ soi chiếu việc thực hành nghệ thuât.
clothing apparel jacket coat person human leather jacket

Tags

Recommended posts for you