Art & Design

Sưu tập nghệ thuật có trách nhiệm: Học ở đâu? Học như thế nào?

Điều hướng thị trường nghệ thuật mang đến cảm giác giống như đi qua một mê cung mà chỉ một số ít được chọn có bản đồ. Magnus Resch – nhà kinh tế học, giáo sư tại Đại học Yale kiêm tác giả sách bán chạy, bao gồm cuốn sách "How to Become a Successful Artist" (2021) được xuất bản gần đây – đang cố gắng thay đổi điều đó.

art gallery art person human

Tags

Recommended posts for you