Art & Design

Thế giới siêu thực của Elsa Schiaparelli được tái hiện trong triển lãm ở Ý

Thế giới siêu thực của Elsa Schiaparelli mới đây đã được tái hiện tại Musée des Arts Décoratifs, lần thứ hai tôn vinh nhà sản xuất trang phục huyền thoại người Ý.

Recommended posts for you