Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Thưởng lãm nghệ thuật và lịch sử Nhật Bản trên chiếc áo kimono

Trên tầng 2 của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, nằm giữa khu trưng bày nghệ thuật châu Á và châu Mỹ là một hành lang dài trưng bày những bộ kimono từ thời Edo (1615-1868).

clothing apparel robe fashion gown kimono

Recommended posts for you