Art & Design

Thưởng thơ kiểu Gen Z: nghe thơ, chạm vào thơ và sắp đặt nghệ thuật cho thơ hiện đại

Đan xen thơ, nhạc, hoạ và ánh sáng - triển lãm “Còn hôm nay, ta còn mãi mãi” đã dẫn dắt khán giả trẻ sống trong không gian của thơ và tiếp cận thơ bằng mọi giác quan. Triển lãm thu hút hơn 2000 người thưởng thức trong một ngày cuối tuần ở quận 3, Sài Gòn. 

person human clothing apparel

Recommended posts for you