Art & Design

Tính nữ là điều tối cần trong sáng tạo

Một trong những điều cốt lõi khiến phần lớn phụ nữ khác biệt hơn so với đàn ông là tính nữ bên trong họ. Tính nữ mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt, nhẫn nại và bao dung, giống như nước. Nước có thể trong dạng lỏng, dạng rắn, hay thậm chí dạng khí. Có thể chảy xuống thấp và có thể bay lên cao. Khi một người phụ nữ nhận ra tố chất có sẵn này bên trong mình, cô có thể bộc lộ mọi sáng tạo một cách tự nhiên mà không cần thông qua lý trí khô khan. 

animal deer mammal wildlife art painting face head person elk
Tranh: Frida Kahlo

Recommended posts for you