Art & Design

Tình yêu, theo lời kể của nghệ thuật

Tuy đã và đang được khai thác liên tục, chủ đề tình yêu dường như chưa bao giờ được một phút ngơi nghỉ. Nhân dịp Lễ Tình Nhân, L’OFFICIEL tìm đến một số chuyện tình được kể lại bằng hội họa, để xem tình yêu mang hình hài như thế nào trong con mắt nghệ sĩ.

painting art person face head

Recommended posts for you