Art & Design

“TÔI & MOI” – Triển lãm cá nhân của Trần Trọng Vũ ở Paris

Lần đầu tiên tại Paris, gallery A2Z giới thiệu triển lãm cá nhân “TÔI & MOI” của nghệ sĩ Trần Trọng Vũ, trưng bày hơn 20 tác phẩm chọn lọc, được sáng tác từ năm 2002 đến năm 2022.

collage advertisement poster gold
Trần Trọng Vũ, “A la ferme, 2002 – 2022”, acrylic trên toan, bộ 6 bức, 180 cm x 160cm

Recommended posts for you