Art & Design

Yêu tranh cổ tích, như yêu một tác phẩm nghệ thuật

Những câu chuyện cổ tích nên được tôn trọng. … Một quốc gia không màu mè, không chút lãng mạn, thì không bao giờ từng, không bao giờ có thể, không bao giờ sẽ, giữ một vị trí tuyệt vời dưới ánh mặt trời” – Charles John Huffam Dickens, người viết văn nổi tiếng nhất thời đại Nữ Hoàng Victoria.

painting art

Recommended posts for you