Art & Design

Triển lãm "Bản thể" – Câu chuyện của Hanoia về sơn mài và ngọn lửa nhiệt huyết

Mang đến triển lãm 2 bản thể từ 2 nhân vật với câu chuyện khác nhau, Hanoia mượn sơn mài và sắc đỏ để kể câu chuyện về ngọn lửa nhiệt huyết, ấm nóng từ trái tim tới đôi bàn tay.

body part finger hand person head

Recommended posts for you