Art & Design

Triển lãm “Chloris”: Bàn về triết lý luân hồi với nghệ sĩ và giám tuyển

Đến triển lãm tại VY Gallery vào ngày khai mạc 16/9, L'OFFICIEL Vietnam đã có cơ hội trò chuyện cùng nghệ sĩ Phạm Tuấn Ngọc và giám tuyển Nguyễn Thế Sơn để hiểu hơn về “Chloris,” từ chủ đề, cảm hứng, kỹ thuật lumen print đến những nỗi lo khi thực hiện triển lãm và quá trình tìm kiếm tự do trong sáng tác.

skin person human face arm sleeve clothing apparel

Recommended posts for you