Art & Design

Triển lãm “Cho Mùa Gió”: Bản giao cảm với thiên nhiên

Ở nơi giao hòa cảm xúc của Ana Mandara Villas Dalat, họa sỹ Duy Hòa tìm thấy sự đồng điệu, bình yên mà muôn vẻ, để kể về sự đa diện của thiên nhiên và cuộc sống qua triển lãm “Cho Mùa Gió”. 

greeting card mail envelope advertisement home decor pattern

Recommended posts for you