Art & Design

Triển lãm "Earthizen": Làm thế nào để bảo vệ một Trái đất "khỏe mạnh"?

Tháng 10 này, lần đầu tiên chúng ta có sự kết hợp đặc biệt giữa hai đơn vị: artist agency kiêm không gian triển lãm nghệ thuật 11:11 d'Artistes (TP.HCM), và trung tâm nghệ thuật 59 Rivoli (Paris) nhằm tạo tiền đề cho chương trình nghệ sĩ lưu trú kéo dài 30 ngày. Chương trình đã đưa nhóm gồm 5 nghệ sĩ được tuyển chọn từ 59 Rivoli nằm tại trung tâm Paris, Pháp đến với bối cảnh nghệ thuật đang trở nên sôi động tại Sài Gòn, Việt Nam.

advertisement poster

Recommended posts for you