Art & Design

Triển lãm "In Art We Trust" - Những tiếng nói mới về chủ đề Bình đẳng Giới

    "Liệu Tranh Cổ động có được sống lại với đúng ý nghĩa, chức năng xã hội và phẩm chất nghệ thuật như Picasso đã từng thể hiện?". Được thực hiện bởi Wise, Ơ Kìa Hà Nội, Heritage Space, triển lãm mang tên “In Art We Trust” trưng bày 40 sáng tác tranh Cổ động nổi bật là câu trả lời sống động cho câu hỏi vừa rồi.

    poster advertisement flyer brochure paper

    Recommended posts for you