Art & Design

Triển lãm "KHOẢNG TRỐNG 2" của Trần Lưu Mỹ: Duy mỹ từ những điều giản dị

Nối tiếp hành trình tìm ra bản ngã từ Triển lãm “Khoảng Trống” - “Khoảng Trống 2” sẽ là bước tiến phát triển với nhãn quan nghệ thuật đầy đủ và mang theo trọn vẹn tinh thần Trần Lưu Mỹ hơn bao giờ hết.

art modern art painting canvas

Recommended posts for you