Art & Design

Triển lãm “Miên Thu”: Sự trở lại của Hoàng Phượng Vỹ sau gần 20 năm

Mỗi khi xem tranh của Hoàng Phượng Vỹ, ta luôn thấy những “giấc mơ” mênh mang và êm đềm trong ông. Những giấc mơ chẳng phải về thế giới huyền bí, cao siêu hay diệu vợi, mà thật gần trong bạn, trong tôi, trong tất cả chúng ta.

art

Recommended posts for you