Art & Design

Triển lãm Resonate State: “Động” trong đường nét, “sâu” trong khuôn dạng

“Resonate State” – một triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Yohei Yama, giới thiệu bởi Vin Gallery, diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến 28 tháng 4 năm 2023.

texture pattern home decor
Yohei Yama, “Untitled (octave)” (2022), acrylic và mực trên canvas, 173 x 196 cm

Recommended posts for you