Art & Design

Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống”: Những sáng tác trong giai đoạn Covid-19

Triển lãm “Thời đại chúng ta đang sống” có sự tham gia của gần 80 tác phẩm từ 40 hoạ sỹ, với đa dạng chất liệu và phong cách, tập hợp những sáng tác từ khi bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 đến nay.

person art face head
Khánh An, “Cùng hỗn loạn” (2022), acrylic, 80 x 80 cm

Recommended posts for you