Art & Design

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm

Vai trò của NTU CCA Singapore đối với sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm.  Và rất nhiều chia sẻ về “Time Boomerang”, “Rồng Rắn Lên”, “Eco-Đi”.

cargo vehicle clothing hood person water waterfront face sunglasses sweater
Ưu Đàm và điêu khắc ngón tay từ “Time Boomerang” trên chuyến tàu CMA CGM, năm 2019.

Recommended posts for you