Art & Design

WOMEN OF OUR TIME 2023: Mai Tạ - Danh tính trong tranh của họa sĩ Gen Z

Mai cho phép tôi “mở cửa” hai căn phòng. Một là căn phòng riêng - nơi nữ hoạ sĩ trẻ cho ra đời những bức tranh. Căn phòng còn lại là trang Instagram qmaita, nơi “ẩn nấp" cho thế giới nội tâm của Mai Tạ.

finger hand person accessories adult female woman formal wear jewelry advertisement

Recommended posts for you