Astrology

Khởi đầu năm hoàng đạo mới, lá bài tarot nào dành cho 12 chòm sao?

Ngày 20 tháng 3 sắp đến là thời điểm Xuân phân, bắt đầu mùa của Bạch Dương và năm mới theo lịch chiêm tinh. Giữa không khí tươi đẹp của mùa xuân, 12 chòm sao sẽ đón nhận những rung cảm cùng nguồn năng lượng tươi mới nào trong cuộc sống? 

person human

Tags

Recommended posts for you