Astrology

Tarot đầu thu: Chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi mới

Nếu sự chuyển động của các hành tinh đôi khi mang đến nhiều tín hiệu nhiễu loạn làm bạn phân vân, hãy để những lá bài tarot giúp bạn tìm thấy tiếng nói trong lòng mình cho chặng đường từ đây đến cuối năm 2022.

Ảnh: Tim Walker

Recommended posts for you