Astrology

Tháng 6.2022: 12 cung hoàng đạo "vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ"

Khi sao Thủy kết thúc nghịch hành ở Kim Ngưu và sao Thổ bắt đầu kỳ nghịch hành ở Bảo Bình, đó sẽ là khởi đầu tháng mới với những rung cảm thực tế, tinh thần trách nhiệm nghiêm túc dành cho 12 cung hoàng đạo.

face person human outdoors

Recommended posts for you