Astrology

Trăng non cung Song Tử: Thời điểm “reset” chúng ta vẫn luôn chờ đợi

Rơi vào thứ Hai 30.5. 2022, Trăng non đầu hè này sẽ giống như một sự thay đổi nhịp sống đáng hoan nghênh từ cảm giác nặng nề, xúc động, dễ căng thẳng của thời kỳ sao Thủy nghịch hành. Đây có thể là khoảnh khắc cho phép bạn rũ bỏ mọi dư âm ũ rũ để tiến về phía trước.

clothing apparel person human skin female face

Recommended posts for you