Beauty

Beauty A-Z, Part 1: Matte, Satin, Metallic… và “vỡ lòng” về phấn mắt cho makeup newbies

Nhắc đến phấn mắt, quan tâm về màu sắc là chưa đủ để bạn biến hóa ra đúng phong cách trang điểm như một MUA thực thụ!  

head person face adult female woman photography portrait skin

Recommended posts for you