Beauty

Có gì đặc biệt trong serum "tươi" 3 lõi với đột phá công nghệ từ Lancôme?

Với thiết kế Serum tươi 3 lõi,  Rénergie H.C.F Triple Serum của Lancôme đã phá vỡ khuôn mẫu của khoa học bào chế, khi kết hợp các thành phần hoạt chất mạnh của từng loại để mang đến hiệu quả đồng thời và bổ sung cho nhau, mặc cho trước đây các thành phần này được cho là không thể tương thích nhau. 

person human female

Tags

Recommended posts for you