Beauty

Dòng son dưỡng biểu tượng của Dior được tái ra mắt với công thức mới

Được yêu mến bởi phụ nữ khắp thế giới, giờ đây dòng son dưỡng biểu tượng của Dior được tái ra mắt với công thức mới chứa đến 97% thành phần có nguồn gốc tự nhiên.
lipstick cosmetics person human

Tags

Recommended posts for you