Beauty

“Lucky Face”: Bạn có đang sở hữu “khuôn mặt may mắn” như Lưu Gia Linh?

Theo đánh giá từ giới phong thuỷ, những ngôi sao như Lưu Gia Linh và Song Ji Hyo là những nhân vật có khuôn mặt may mắn.

black hair dress woman adult female formal wear coat fashion face head

Recommended posts for you