Beauty

Mê mệt phong cách “sang trọng thầm lặng” thì để kiểu tóc nào?

Đã đến lúc bước vào thế giới của sự thanh lịch, khiêm tốn đến từ “quiet luxury” nhưng lần này là với những kiểu tóc. Bạn không chắc chắn phải bắt đầu từ đâu? Chúng tôi đã có câu trả lời từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội. 

black hair hair person blazer coat jacket sleeve female girl teen

Recommended posts for you