Beauty

Hãy chuẩn bị cho kiểu tóc thời thượng nhất 2022 - Mixie!

Mixie hay còn gọi là Mullet-Pixie, kiểu tóc lai giữa mullet và pixie đang gây sốt trên mạng xã hội. Và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ xuất hiện ở mọi nơi khác trong năm 2022!

Tags

Recommended posts for you