Beauty

Shiseido đánh dấu sự khai sinh những giá trị mới cùng Eudermine Activating Essence

"Trân trọng những tinh hoa từ đất trời bao la, nguồn dinh dưỡng cho cuộc sống mới và khai sinh những giá trị mới." chính là châm ngôn của nhà sáng lập tập đoàn Shiseido cũng như của nhãn hàng Shiseido vẫn luôn gìn giữ và phát huy trong suốt 150 thành lập. Tinh thần này không chỉ là biểu tượng mà còn trở thành nguồn cảm hứng để nhãn hàng không ngừng mang đến cho phái đẹp toàn cầu những sản phẩm chứa đựng nhiều cải tiến vượt trội không chỉ trong thành phần mà còn cả công nghệ tiên tiến. Nước thần đỏ Eudermine chính là biểu tượng di sản và hiện thân của tinh thần cải tiến ấy.

architecture building light lighting bar stool furniture

Recommended posts for you