Beauty

Anne Hathaway chính thức trở thành Đại sứ Toàn cầu dòng Vital Perfection của Shiseido

Chiến lược hợp tác của Shiseido cùng Anne Hathaway cho dòng sản phẩm Vital Perfection nhằm truyền tải thông điệp ““Potential Has No Aage” đến với thế giới.

face head person photography portrait adult female woman finger smile

Recommended posts for you